Bare-Metal Recovery

Gjenopprett servere direkte over nett ved maskinhavari. I motsetning til tradisjonelle backupløsninger er det ikke behov for verken å forberede disker eller å innstallere operativsystem før recovery.

Kort tidsvindu

Ved normal drift fører backupagenten en journal over diskendringer. Inkrementelle backups vet hvilke disksektorerer som er endret selv før backupen starter. Dette eliminerer behovet for sektor-for-sektor eller fil-for-fil sammenligning før hver backup. Inkrementelle backups kan derfor ofte fullføres på noen få minutter.

Høy ytelse

Sektorbasert backup gir raskere overføring av data og lavere belastning. Servere kan være i full drift med minimale forstyrrelser mens backup pågår. Backups kan foretas når som helst også på servere med høy belastning.

Backup av åpne filer

Løsningen har innebygget støtte for å ta backup av åpne filer. Inget behov for tredjepars programvare.

Historikk

Det er mulig å oppbevare ubegrenset med backuper tilbake i tid samt er mulig å gjenopprette tapte data fra hver av disse.

Støtte for MySQL

Løsningen har egen støtte for backup av MySQL databaser for å garantere konsistente backuper av databaser. Det er mulig å gjennopprette enkentbaser eller enkelttabeller direkte inn i databaseserveren til original plassering eller til alternativ plassering.

Ende-til-ende kryptering

Løsningen støtter sterk kryptering ved overføring av data over utrygge nettverk. Støtte for kryptering av data på leverandørens side er også tilgjengelig.

Komprimering over nett

Komprimering over nettverket kan aktiveres ved backup av servere som står utplassert på lokasjoner med begrenset båndbredde. Komprimerte data oppbevares og komprimert på vår plattform for rask recovery.

Backup

Backup for Linux og Windows systemer

Nexthop leverer en server - klient basert backupløsning som tilbyr backup og recovery av enkeltfiler så vel som hele systemer. Løsningen beskytter data ved bruk av replikering og synkronisering direkte over nettverket og lagrer snapshots i tid av serveren på offsite backupplattform.

Backupprosessen

Løsningen fungerer ved å lese harddiskene på serveren direkte på sektornivå og forbigår dermed filsystemene og får på denne måten svært god ytelse ved backup og recovery. Synkroniseringen utføres mens serveren er online og skaper ingen forstyrrelser for øvrige diskoperasjoner, selv på travle servere. Ved å lese data fra disk på lavest mulig nivå inneholder snapshots av serveren all filstruktur, partisjonstabeller og volumkonfigurasjoner, noe som muliggjør en fullstendig gjenopprettelse ved maskinhavari.

Tidspunkter for backup settes opp på backupplattformen hvorpå backupsystemet periodisk kobler seg til backupagenten på serveren og synkroniserer endringer på disk siden forrige backup. Disse endringene lagres i et eget snapshot på backupplattformen for hver nye backup som er foretatt.

Snapshots består kun av endringer siden forrige snapshot. Noe som betyr at det normalt tar kun noen få minutter å synkronisere endringer siden forrige backup selv på større datamengder. Backupsystemet kan ta backup så ofte som på timesbasis, noe som tillater svært raske backups på datamengder som har store endringer i løpet av dagen.

Mellom hver backup holder agenten passivt rede på alle sektorer som endres på serveren etterhvert som endringene skjer. Dette er en prosess som introduserer praktisk talt ingen overhead på serversiden og bruker relativt lite minne. Typisk minnebruk er 6MB per 100GB data som synkroniseres.

Skulle uhellet være ute kan filer, kataloger eller hele disker gjenopprettes direkte over nett til serveren. Ved totalt havari kan man også gjenopprette hele serveren til ny maskinvare ved å boote denne fra en boot CD og overføre fulle snapshots av serveren direkte over nett rett inn på ny maskinvare. Dette eliminerer nødvendigheten av å sette opp et nytt system før man gjenoppretter data og muliggjør gjennopprettelse fra backup med minimal nedetid.