Driftstjenester

Skreddersydde driftsløsninger

Våre driftsløsninger er tilrettelagt for å være så fleksible som mulige og kan kjøpes som både frittstående så vel som helhetlige løsninger.

Nexthop tilbyr døgnkontinuerlig drift av virksomhetskritiske serversystemer, applikasjoner og infrastruktur. Vi dekker hele spekteret på datarommet fra tunge clusteringløsninger til frittstående servere.

Systemdrift

Erfarne leverandører er avgjørende for at avansert teknologi skal være enkel i bruk.

Pålitelig drift og overvåkning av serversystemer er en essensiell tjeneste som danner grunnlaget for alle servermiljøer fra små løsninger til store sammensatte løsninger med høye krav til oppetid. Nexthops ansatte har lang erfaring med drift av en rekke serveroperativsystemer herunder både Windows og Linux.

Applikasjonsdrift

Nexthop yter drift av standardapplikasjoner slik som webservere og databaseservere og besørger at disse til enhver tid fungerer innenfor avtalte parametere. Nexthop har kompetanse innen et bredt spekter nettbaserte tjenester.

Tjenestedrift

Vi kan også tilby leveranse av tilpassede tjenester hvor kunden ikke har noe forhold til maskinvare, programvare eller operativsystemer. Vi tar ansvaret for hele den underliggende infrastrukturen og leverer programvare som en tjeneste tilgjengeliggjort for kunden. Eksempler på tjenestedrift kan være cachingproxy tjenester for større webløsninger så vel som lastbalansering og datalagring.

Overvåkning og beredskap

Sentralt for alle våre løsninger er overvåkning og beredskap. Nexthop tilbyr avanserte overvåkningsløsninger som kontrollerer at servere og applikasjoner fungerer som normalt. Et fokus på tidligvarsling muliggjør proaktive tiltak for å forebygge driftsforstyrrelser. Tett knyttet opp mot overvåkning inngår beredskapsplaner hvis driftforstyrrelser oppstår. Nexthop tilbyr døgnbemannet vakttelefon så vel som automatisk vaktutrykning om uhellet skulle være ute.

Implementeringsprosjekter

Nexthop har erfaring fra en rekke prosjekter knyttet til etablering, ombygging og flytting av serverplattformer og infrastruktur. Vi kan bidra med alt fra rådgivning rundt valg av programvare, plattformdesign og skaleringshensyn til å ta hånd opp full prosjektering av nye serversystemer, herunder planlegging, skalering, innkjøp, installasjon, konfigurasjon og idriftsettelse.