Samarbeidet med Nexthop har vært særdeles godt og vi setter særlig pris på den kompetansen som Nexthop har demonstrert ovenfor oss ved å sømløst bygge om vår plattform for å bedre møte fremtidens krav.

Kjetil Blåka,
Daglig leder,
Start Network AS

Referanser


Start.no har de senere år gått fra å være en tradisjonell internettportal til å posisjonere seg som en underholdningsarena for unge brukere. Start.no er ett av Norges største nettsteder og har en lang historie i Norge.

Start Network kontaktet oss i 2009 med et ønske om å bygge om hele sin eksisterende plattform samt å introdusere bedre redundans så vel som oppskalering av kapasiteten. Avgjørende for prosjektet var å bygge en kostnadeffektiv plattform som gir utviklerne den samme grad av frihet som dem har hatt over flere år men samtidig ha en plattform som raskt kan skaleres opp mange ganger for å kunne ta hånd om en plutselig og rask vekst. Like viktig for Start var det å knytte til seg en langsiktig samarbeidspartner som kan yte både driftstjenester av høy kvalitet så vel som rådgivning og brukerstøtte innad i selskapet.

Nexthop fikk oppdraget med å prosjektere og bygge om Starts eksisterende plattform. Jobben med å bygge om plattformen ble iverksatt på vårparten 2010. Starts nye plattform er bygget for å kunne håndtere flere ganger dagens trafikk, samt er plattformen designet for å være redundant i alle ledd, noe som gir både bedre ytelse og større feiltoleranse.