Slipp investeringer

Ved å benytte våre virtualiserinsløsninger slipper du å ha et forhold til den underliggende maskinvaren, noe som gjør at man slipper å forholde seg til maskinvarefeil, garantiforhold, reparasjoner og annet vedlikehold.

Redundans og failover

Våre virtualiseringplattformer tillater rask failover fra en fysisk maskin til en annen om uhellet skulle være ute og en av de underliggende systemene havarerer pga maskinvarefeil. Ved en feil restartes alle berørte virtuelle instanser på standby hardware.

Trygg lagring

Plattformens lagringsløsning er bygget med høy redundans og fokus på ytelse som tilrettelegger for en rask katastrofeløsning ved eventuelle uhell.

KVM over IP

Løsningen er tilrettelagt med mulighet for KVM over IP for hver enkelt server. Dette gir mulighet for fjernadministrasjon av server via webbrowser samt mulighet for bruk av virtuell CD-ROM.

Kloning av server

Støtte for kloning av servere som allerede er i produksjon åpner for enkelt oppsett av midlertidige servere for feilsøking, ombygging og oppgradering av driftskritiske applikasjoner.

Virtualisering

Høy tilgjengelighet via virtualisering

Nexthop har uviklet en virtualiseringsløsning spesielt egnet for kunder med behov for høy tilgjengelighet på systemer som vanskelig kan bygges redundant over flere maskiner.

Plattformen er bygget rundt Xen Cloud Platform som er en fullverdig nettsky for virtualisering. Teknologien har over flere år vært utviklet av Citrix i samarbeid med miljøer for åpen kildekode. Teknologiene benyttet er velprøvd og benyttes i dag til alt fra enkel virtualisering til store virtuelle miljøer.

Løsningen støtter både Linux og Windowsbaserte virtuelle maskiner og gir en uovertruffen kostnadseffektivitet sett opp mot tradisjonelle frittstående enkeltservere. Kostnader knyttet til maskinvare og co-location for en frittstående server overstiger gjerne kostnadene knyttet til en virtuell maskin på en høykapasitets virtuell plattform. I tillegg gjør den virtuelle plattformen det mulig å nyte godt av fordeler som redundans over flere maskiner og redundans på datalagring av en kvalitet som en frittstående server ikke har mulighet til å yte.

Plattformen er utplassert i et av våre beste datasentere. Datasenteret byr på redundant strømløsning med UPS og dieselaggregat. Redundant kjøleløsning som besørger stabilt inneklima for maskinvare. Redundant nettilkobling mot et gjennomgående redundant fibernettverk i Oslo med flere føringsveier ut mot både nasjonale og internasjonale aktører. Datasenteret benytter også moderne brannslukkingssystemer og er kameraovervåket samt benytter streng adgangskontroll.